VĚDECKÁ ZÓNA – STAVITELSTVÍ
DIGITÁLNÍ DVOJČE
                     Představuje se Katedra stavitelství
Ukázka skenování částí lidského těla (hlavy) s vysvětlením principů skenování, následné zpracování dat a 3D tisk modelu.

Prezentace, ukázka

3D scanner a 3D tisk

od 17 do 22 h, nepřetržitě
Laboratoř H012

 

VĚDECKÁ ZÓNA – STAVITELSTVÍ
ZKOUŠKA LISEM
                     Představuje se Katedra stavitelství

Návštěvníkům bude zpřístupněna Těžká laboratoř.

Na zkušebním lisu o kapacitě 3000 kN bude ozkoušeno několik stavebních a jiných materiálů, u kterých si soutěžící mohou tipnout jejich pevnost v tlaku, respektive seřadit materiály dle pevnosti.

Experiment s lisem

Kvíz

od 17 do 22 h, opakování po 30 minutách
Laboratoř H012