VĚDECKÁ ZÓNA – PŘÍRODNÍ VĚDY – MATEMATIKA A FYZIKA
NEZLOMTE SI HLAVY
                     Představuje se Katedra informatiky a přírodních věd
Představení centra pro podporu vyučování předmětů zajišťovaných KIPV. Ukázka výukových materiálů.
Ukázky vybraných optických iluzí a hlavolamů. Tvorba fraktálů. od 17 do 19,30 h, nepřetržitě
Support Centre, místnost D210P

 

VĚDECKÁ ZÓNA – PŘÍRODNÍ VĚDY – MATEMATIKA A FYZIKA
FYZIKÁLNÍ POKUSY
                     Představuje se Katedra informatiky a přírodních věd
    • Nenewtonovská kapalina – roztok škrobu a vody, inteligentní plastelína
    • Obtékání těles – pingpongový míček v proudu vzduchu, Magnusův jev – proč lze odehrát faleš?
    • Setrvačník
    • Newtonova houpačka – zákon zachování energie, pružné srážky
    • Tření – nádoba s pískem a špejle
od 17 do 19,30 h, nepřetržitě
Místnost D416

 

VĚDECKÁ ZÓNA – PŘÍRODNÍ VĚDY – MATEMATIKA A FYZIKA
TEORIE HER A VÝHERNÍ STRATEGIE
                     Představuje se Katedra informatiky a přírodních věd

Demonstrace na konkrétní herní partii proti umělé inteligenci – hra je založena na principu odebírání kuliček, které jsou rozloženy do několika řad o různém počtu, za dodržení pravidla možnosti odebrat libovolný počet kuliček v jedné řadě. Kdo odebere poslední kuličku ve hře, prohrává. Při náhodném odebírání kuliček je prohra takřka jistá, naopak nalezení optimální strategie dává uživateli jistotu výhry.

Každou půlhodinu bude úvodní ukázka hry pro nové zájemce.

Ukázka využití elementární matematiky pro stanovení optimální herní strategie. od 17 do 19,30 h, nepřetržitě
Místnost D316

 

VĚDECKÁ ZÓNA – PŘÍRODNÍ VĚDY – MATEMATIKA A FYZIKA
GEOMETRICKÝ POHLED NA TEORII RELATIVITY
                     Představuje se Katedra informatiky a přírodních věd

Stejně jako mnoho jiných hlubokých a zásadních fyzikálních teorií, i teorie relativity je postavena na několika základních jednoduchých úvahách. Celá teorie včetně některých překvapivých jevů je vlastně jen důsledkem těchto základních principů. Ve speciální relativitě se jedná o princip ekvivalence a princip konstantní rychlosti světla.

Protože relativita je velice geometrickou teorií, mnoho konstrukcí je možné přirozeně provést a vysvětlit pomocí jednoduchých obrázků. Na nich jsou dobře patrné známé důsledky jako relativita současnosti, kontrakce délek, dilatace času. Na přednášce se pokusíme geometricky nahlédnout tyto jevy.

Přednáška 20:00
Místnost B2