VĚDECKÁ ZÓNA – KATEDRA MANAGEMENTU ÚSTAVU PODNIKOVÉ STRATEGIE
VIRTUÁLNÍ LABORATOŘ
                   Představuje se Katedra managementu, Ústav podnikové strategie

Návštěvníci se budou moci seznámit s technickým zařízením virtuální laboratoře, jejím fungováním a s možnostmi využití ve výuce a zároveň si sami budou moci vyzkoušet aktivity ve virtuální realitě – střelbu z luku, procházku vesmírem a další. Probíhat budou rovněž ukázky programu pro nácvik prezentačních dovedností Virtual Orator.

Ve spolupráci s firmou Virtual Lab, s.r.o a .Virtual Lab Development, s.r.o budou předvedeny zájemcům ukázky z oblasti BOZP (práce na soustruhu a řešení pracovního úrazu), ukázka robotického hnízda a zábavné aplikace.

Simulátor virtuální reality od 17 do 22 h, nepřetržitě
Místnosti A2 a A4

 

VĚDECKÁ ZÓNA – KATEDRA MANAGEMENTU ÚSTAVU PODNIKOVÉ STRATEGIE
JACÍ JSME A CO S TÍM?
                   Představuje se Katedra managementu, Ústav podnikové strategie
Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do sebe za pomocí lehkého testu. Návštěvníci budou mít možnost vytvořit si o sobě základní osobnostní profil. Rovněž mohou diskutovat o výsledcích v této oblasti.
Příklad psychotestu od 17 do 22 h, opakování po 45 minutách
Místnost A1

 

VĚDECKÁ ZÓNA – KATEDRA MANAGEMENTU ÚSTAVU PODNIKOVÉ STRATEGIE
VÍDEŇSKÝ TESTOVÝ SYSTÉM
                   Představuje se Katedra managementu, Ústav podnikové strategie
Zájemci si mohou tréninkovou formou neverbálního testu otestovat úroveň obecné inteligence v mezilidských vztazích, sledovat vlastní reakce na zvukové a vizuální podněty stiskem a ovládáním tlačítek a příslušných pedálů nebo změřit pracovní chování ovlivněné stresem za účelem identifikace zdravotního rizika a prevence, jejíž získané hodnoty jsou výstupem dotazníku s názvem AVEM, který se používá v oblasti psychologie práce a organizace, ale i psychologie zdraví a klinické psychologie.
Prezentace testového systému od 17 do 22 h, nepřetržitě
Místnost A3