Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

Telefon & Email

+420 773 759 622 (koordinátor VŠTE)
+420 387 842 111 (podatelna, recepce)
vstecb@vstecb.cz; marketing@mail.vstecb.cz