VĚDECKÁ ZÓNA – STAVITELSTVÍ
DIGITÁLNÍ DVOJČE
                     Představuje se Katedra stavitelství

Návštěvníkům bude zpřístupněna Laboratoř mechanických vlastností H109, ve které probíhá cvičení a skenování objektů.

Ukázka skenování částí lidského těla (hlavy) s vysvětlením principů skenování, následné zpracování dat a 3D tisk modelu.

Workshop, ukázka

3D scanner a 3D tisk

od 17 do 22 h, nepřetržitě
Laboratoř H012

 

VĚDECKÁ ZÓNA – STAVITELSTVÍ
JSME NA ROZTRHÁNÍ
                     Představuje se Katedra stavitelství

Návštěvníkům bude zpřístupněna Těžká laboratoř.

Na multifunkčním trhacím přístroji bude ozkoušeno několik stavebních a jiných materiálů, u kterých si soutěžící mohou tipnout jejich pevnost v tahu, respektive seřadit materiály dle pevnosti.

Kvíz

Experiment s trhačkou

od 17 do 22 h, opakování po 30 minutách
Laboratoř H012